Những thay đổi nhỏ để đến gần với cuộc sống zero-waste

the mini hygge

Hình mình chụp ở The Soap Dispensary – một trong những mô hình cung cấp thực phẩm và đồ sử dụng cá nhân zero-waste, không đóng gói và bao bì nổi tiếng của Vancouver. Hôm đó mình đến để refill dấm táo, haha.

Một trong những ý niệm mà mình cố gắng để gìn giữ và theo đuổi trong cuộc sống là ý niệm về cuộc sống không rác thải (zero-waste). Đối với mình, đây là một lối sống thật sự cõ lẽ còn khó hơn việc mình ăn chay và sống tối giản, bởi vì có rất nhiều thứ mà chúng ta sử dụng hằng ngày đều được đóng gói bao bì hoặc đóng hộp. Suy nghĩ của bản thân mình về zero-waste không phải là chúng ta trở nên vô cùng khắt khe và làm khó bản thân mình, bằng việc không dùng cái này, không mua cái…

View original post 2,556 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.